Den israelsk-franske instruktør Nurith Aviv er kendt for sine dokumentarfilm om sprog: i 2008 lavede hun en film om hebraisk (Langue sacrée, langue parleé), tre år senere om oversættelseskunsten (Traduire) og i 2018 om tegnsprog (Signer). 

I år kom turen til jiddisch. Dokumentarfilmen, som Nurith Aviv udsendte i foråret, hedder kort og godt Yiddish. I den 60-minutter lange dokumentar møder vi syv unge mennesker, der fortæller om deres fascination af sproget, især af dets kraftfulde poesi.

De unge skildrer hver især sit første møde med jiddisch og den rolle, sproget spiller i hans eller hendes liv i dag, og præsenterer et digt af deres yndlingsforfatter.

For israelske Tal Hever-Chybowski og Dory Manor — ligesom for Nurith Aviv selv — har mødet med jiddisch ikke været kærlighed ved første blik: For dem har jiddisch i lang tid været et primitivt sprog fra fortiden, som man undgik, hvis man kunne. Det billede ændrede sig dog radikalt, efter de kom tættere på sproget og lærte en side af jiddisch at kende, de ikke vidste fandtes: de opdagede den rige jiddische litteratur, især den avantgardistiske poesi fra mellemkrigstiden.

For Valentina Fedchenko, Raphaël Koenig, Lila Thielmans, Migie Anusaukaite og Karolina Szymaniak, som kommer fra henholdsvis Rusland, Frankrig, Belgien, Litauen og Polen, har den første kontakt med jiddisch været en smule anderledes — i hvert fald har mødet været uden den ideologiske konflikt, som var kendetegnende for forholdet mellem jiddisch og hebraisk i Israel i mange år. 

For nogle af de unge mennesker fra Europa har mødet med jiddisch været et rent tilfælde, for andre har det været resultatet af målrettet søgen. Men for alle har følgerne været de samme: de faldt helt og holdent for sprogets poetiske og lyriske kraft. I dag arbejder de alle med jiddisch — som underviser, oversætter, forsker eller kulturformidler.

De syv digte, som de unge jiddisch-entusiaster præsenterer, er alle skrevet af unge, avantgardistiske forfattere fra mellemkrigstiden: Yehoyesh, Moyshe-Leyb Halpern, Peretz Markish, Anna Margolin, Celia Dropkin, Avrom Sutzkever og Debora Vogel.

Ved at lade de unge recitere digtene skaber instruktøren Nurith Aviv en smuk metaforisk bro mellem nutiden og datiden — mellem recitatorerne og forfatterne. Båndet mellem dem er sproget, jiddisch, som ikke har tabt noget af dets poetiske kraft i det århundrede, der er gået, siden teksterne først blev sat på papir.

Det franske forlag Éditions Montparnasse har nu udsendt en særudgave af DVD’en sammen med en bog, som indeholder alle digtene på jiddisch samt engelsk, fransk og hebraisk oversættelse.


Titel: Yiddish

Instruktør: Nurith Aviv

Producere: Serge Lalou, Itai Tamir

Sprog: Jiddisch, hebraisk, fransk, engelsk (engelske undertekster)

Længde: 60 minutter

Udgivelsesår: 2020

Pris: DVD & bog (120 sider) koster 19,90 EUR