For mere end 120 år siden skrev Morris Rosenfeld (1862-1923) Hanukkah-digtet O ir kleyne likhtelekh
(אָ איר קלײנע ליכטעלעך).

Rosenfeld, som udvandrede fra Polen til USA i 1880’erne, var først og fremmest kendt som arbejdernes poet.
I Hanukkah-digtet udtrykker han sit vemod ved tanken om sit folks historie — et folk, som “regerede engang” og “havde et land engang”. På det tidspunkt, han skrev digtet, var tanken om et eget land endnu en meget fjern drøm.

Leo Low og Zavel Zilberts m.fl. satte musik til O ir kleyne likhtelekh.

Her kan du lytte til en optagelse af sangen (inspireret af Klezmer Conservatory Band’s version) og læse digtet på jiddisch (med hebraiske bogstaver og i transkriberet version) og en dansk oversættelse.

O ir kleyne likhtelekh (inspireret af Klezmer Conservatory Band’s version), piano: Guan-Hui Lu

Åh, I små lys,
I fortæller historier,
eventyr uden tal.
I fortæller om blod,
tapperhed og mod,
undere fra engang!
O, ir kleyne likhtelekh 
Ir dertseylt geshikhtelekh 
Mayselekh on a tzol 
Ir dertseylt fun blutikeyt 
Beryeshaft un mutikeyt 
Vunder fun amol. 
אָ, איר קלײנע ליכטעלעך
איר דערצײלט געשיכטעלעך
מעשׂהלעך אָן אַ צאָל
איר דערצײלט פֿון בלוטיקײט בריהשאַפֿט און מוטיקײט
װוּנדער פֿון אַמאָל
Når jeg ser, at I skinner,
kommer en glitrende drøm,
en gammel drøm, som siger — jøde, du kæmpede engang,
jøde, du sejrede engang,
Gud, det er næppe til at tro!
Ven ikh zey aikh shminklendik 
Kumt a kholem finklendik 
Ret an alter troym 
Yid, du host gekrigt a mol 
Yid, du host gezigt a mol 
Got dos gloybt zikh koym
װען איך זע אײַך שמינקלענדיק
קומט אַ חלום פֿינקלענדיק
רעדט אַן אַלטער טרױם
ייִד, דו האָסט געקריגט אַ מאָל
ייִד, דו האָסט געזיגט אַ מאָל
גאָט, דאָס גלײבט זיך קוים
Orden var der hos dig,
et folk var du engang,
du regerede engang.
Du havde et land engang,
du havde en hånd engang —
Åh! Hvor dybt det rører!
S’iz bay dir a tolk geven 
Bist amol a folk geven 
Host amol regirt 
Host amol a land gehat 
Host amol a hant gehat 
Akh, vi tif dos rirt. 
ס׳איז בײַ דיר אַ טאָלק געװען
ביסט אַ מאָל אַ פֿאָלק געװען
האָסט אַ מאָל רעגירט
האָסט אַ מאָל אַ לאַנד געהאַט
האָסט אַ מאָל אַ האַנט געהאַט
אַך! װי טיף דאָס רירט
Åh, I små lys!
Jeres historier
vækker smerte.
Bevæger dybt mit hjerte,
der grædende spørger:
Hvad skal der nu ske?
O, ir kleyne likhtelekh 
Ayere geshikhtelekh 
Vekn oyf mayn payn 
Tif in harts bavegt es zikh 
Un mit trern fregt es zikh 
Vos vet itster zayn? 
אָ, איר קלײנע ליכטעלעך
אײַערע געשיכטעלעך
װעקן אױף מײַן פּײַן
טיף אין האַרץ באַװעגט עס זיך
און מיט טרערן פֿרעגט עס זיך
װאָס װעט איצטער זײַן
Kilde for den jiddische tekst:
yi.wikisource.org / Oversættelse: F. Gabel